RekoJobbRetreat

Går det att kombinera Reko jobb med ett Reko Retreat. Ja, ett rungande ja är vårt svar på den frågan med facit i hand.

För vem kan det vara intressant? Unga som behöver sommararbete? Vi som gått in i väggen? Vi som är sårbara och sköra? Vi som är kvinnor och behöver samvaro under trygga villkor? Vi som behöver arbetsträna på grund av olika skäl?

Hur går det till? Var och när och till vilket pris?

Reko = Ok för alla parter! Du som kommer på ett retreat gör det 50% som ett retreat och 50% som arbetsträning och 20% att lära dig nya saker.

120% av den tid du brukar lägga lägger du i dag på 80% av din tid.

Genom ett inslag av Digitala färdigheter använder vi dina behov eller tillgångar i ett digitalt uttryck för att ge dig smartare vägar och hållbara tips för din fortsatta framtid. Mer info tryck här