Kul&Reko

Vad är Kul&Reko? För mer info tryck här

Kul&Reko är en plattform för att mötas och nätverka. I en innovativ lösningsfokuserad, brobyggande forum kan vi göra mer för fler. Du är Välkommen som medlem eller icke medlem!

I en ny anda av Världsmedborgare, utan förutfattade meningar, vill vi skapa en bortglömd värdegrund baserad på respekt och tillit till varandra. Vi måste våga tro på att var och en av oss kan vara delaktig i att skapa nya vägar, former och sätt. Känner du dig trygg och nöjd med hur samhället ser ut idag? Känner du att samhället inkluderar dig och de dina, att du får lön för ditt slit och att du kan tryggt vänta på din ålders höst? Kanske har du som många andra börjat se hur många som halkat ur och lever på lite eller inget alls?

Vi tror på TEAM, Broder och systerskap och att vi alla är EN och att vi bör hjälpas åt mer i den tid vi lever i. Vi har alltid varit hjälpsamma och det har visats sig för många gånger utnyttjats av mindre reko människor. Titta exempelvis på vad som händer med våra äldre.

Ovärdigt för en schysst och reko generation som byggt upp vårt samhälle. All den misstro som finns mellan människor idag är förståelig.

Under ett och samma tak. KULTUR, Entreprenörskap, Utveckling, Coaching, Arbetsförmedling, vi förutsätter endast ordet REKO för att vi vill väl alla vara reko?

Hitintills har vi en mängd olika aktiviteter såsom; Språkverkstad, Språk Coacher, Språkbyggande aktiviteter. Vi välkomnar Digitala medlemmar och icke medlemmar att följa oss, dela oss och framförallt komma med oss!

…vi samverkar med ideella organisationer:

Vi lyfter upp RekoRetreat som en enkel form att komma ur vår paradigm och lära oss mer om det vi inte har en aning om att vi inte har en aning om. Kontakt är viktigt för att vi ska synliggöra varandra och de bra saker som fungerar i den nya moderna tiden. När vi kommer utanför vår komfortabla område är det lättare att se bortom våra personliga begränsningar

KulturEvent och Coaching är intressantare än någonsin. Att kombinera Event med inbjudna gäster både inom kultur, föreläsare och förebilder inom Hälsa, Modern Ekonomi och Kultur. Att alla ska ha en plats på ett Event är en förutsättning. Aktiviteter till de minsta, de små, de unga, äldre och de gamla.

Alla tycker om att ha KUL. KULTur KUL. Att träffas och upptäcka varandra och REKO vägar.

Espanol