Kategori: Medlemsförmån coaching

Hannika ”Rekonomi”

Som social entreprenör, visionär har Hannika Öberg lyckas starta upp en mängd projekt och samla fina människor till att tillsammans börja verka för det större i positiv anda. Kul&Reko är ett av dessa projekt. En plattform för att mötas och möta bättre vägar för att få livet att fungera i den rymdålder vi har gått…
Läs mer